E. paštas

Saitas www.foxcredit.lt, toliau tekste - Saitas.

Lankytojas - fizinis asmuo, kuris internete lanko Saitą.

E. paštas naudojamas sėkmingai komunikacijai su Saito Lankytoju. Visi e. paštai apdorojami, naudojant įvairius filtrus prieš virusus ir surogatinį paštą. Saitas pasilieka teisę blokuoti e. paštą, kurį laiko netinkamu.

El. laiškai gali būti reklaminiai. Jeigu nenorite gauti tinklalapio reklamos ir reklaminių pranešimų, prašome atsisakyti čia arba reklaminiame siuntėjo laiške.

Jūs žinote, kad siųnčiant e. laišką naudojamas internetas, kuris yra atvira sistema, ir Saitas negali užtikrinti absoliutaus saugumo, kad visi e. laiškai bus gauti be klaidų, pakenkimo, jie nebus sugadinti ir bus be virusų ir kad jie nebus prarasti, sunaikinti ar perimti ir (arba) iššifruoti. Todėl e. paštu mes nesiunčiame jautrios arba asmeniškai identifikuojamos informacijos.

Siunčiamo e. laiško turinys gali būti konfidencialus ir skirtas konkrečiam Saito Lankytojui. Jei gavote e. laišką, kuris neskirtas Jums, ši aplinkybė neleidžia Jums naudoti ar platinti tą informaciją. Prašom nedelsdami informuoti Saito administratorių ir ištrinti tą e. laišką. Draudžiamas bet koks neleistinas Saito e. laiško turinio naudojimas, viešinimas arba platinimas.

Gavę ir atidarę Saito e. laišką jūs sutinkate su visomis Saito sąlygomis ir taisyklėmis.

E. paštas naudojamas siekiant sėkmingos komunikacijos su Saito lankytojais. Visi e. laiškai apdorojami naudojant įvairius filtrus prieš virusus ir surogatinį paštą.